Naakte Waarheid 2013

Deze serie bestaat uit twaalf tekeningen van mensen die zich bewegen in water.  Water zien we in mythen terug als oorsprong van alle leven, als oerzee. Maar naast levenschenkend is water ook vernietigend. Door zijn ondoorgrondelijke diepten, is water een symbool van de oorspronkelijke Chaos waarin alles in potentie aanwezig is en uit ontstaat.